Latijn

Salvete amici! Welkom, vrienden! Welkom op de afdeling Latijn van de webstek van Bouwe Brouwer.

Citaten en gezegden

Op de pagina met Latijnse citaten en gezegden vindt u meer dan 1300 Latijnse spreuken, citaten en gezegden met Nederlandse vertaling.

Vulgata

Het was een waar monnikenwerk om de vulgata, de bijbel in het Latijn, netjes op te maken in HTML, maar het resultaat mag er zijn. U kunt de vulgata daar ook als zip-archief downloaden.

Korte Latijnse spraakkunst

Een overzicht van de Latijnse grammatica vindt u in het boekje Korte Latijnse spraakkunst van het Bisschoppelijk College in Sittard (pdf-document van 3,7 MB).

Liederen

Advents- en kerstliederen

Rorate caeli desuper
Veni, veni, Emmanuel
Adeste fideles

Studentenliederen

Gaudeamus igitur
Io vivat

Overige liederen

Aufer me ad arenam
Ecce Caesar (zegelied voor Julius Caesar)
Ius, concordia, libertas
Bonus commilito
O fortuna
Susurra
Tarentina

Romeinse lengtematen

Het omrekenen van Romeinse lengtematen gaat eenvoudiger met breuken.

Recht en onrecht in Athene's bloeitijd

Een uitstapje naar de Griekse oudheid: Recht en onrecht in Athene's bloeitijd, de achtergrond van Plato's Gorgias door prof. dr. Koenraad Kuiper, in leven hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Kerstverhaal

Het kerstverhaal volgens Lucas in het Latijn met vertaling:
Lucas 2:1 t/m 2:20.

Sator Arepo